top of page

SWAHILI  MATERIALS

Vyombo

vya kukusaidia katika kazi yako. 

Tools

Kwa Ufupi [Swahili] One-Page Overview

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Zana Ya Uinjilisti Ya SI [Swahili] Evangelism Tool

A simple Evangelism Tool (Tract) to assist you in sharing your testimony and the gospel.  Basic discipleship tool on the back. 

Jinsi ya Kutumia SI Uinjilisti Zana [Swahili] Evangelism Tool Instructions

Instructions on how to utilize the Evangelism Tool (Tract) to assist you in sharing your testimony and the gospel.  Basic discipleship tool on the back. 

Ramani ya Huduma [Swahili] Ministry Map

A simple tool to map out your Multiplication to the 4th Generation.  It can be used to track multiplication of disciples, leaders, cell churches, or movements.  

Hatua 10 Za Kuifikia Nchi Yako [Swahili] 10-Steps to Reaching Your Nation

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

SI Mwanaafunzi Nyenzo [Swahili] Discipleship Tool

Basic Discipleship Tool to help you to ground a new believer in their faith in Christ by leading them through the study of the Bible. 

NYENZO: Fanya Wanafunzi Wanaojizidisha [Swahili] Discipleship Tool Instr.

Instructions regarding how to utilize the Basic Discipleship Tool to help you to ground a new believer in their faith in Christ by leading them through the study of the Bible. 

Please reload

Semina ya Siku Moja

"KUONA Agizo Kuu"

Utambulisho wa Strategic Impact kwa wachungaji na viongozi wa Kikristo.

VS

There are no items in this list

Please reload

LT

Kongamano la Viongozi

"KUPATA UZOEFU wa Agizo Kuu"

Mafunzo ya siku tatu yenye kuleta uzoefu wa kukua  katika maisha binafsi ya kiroho, ujuzi wa uongozi na upandaji wa makanisa.

Kongamano la Viongozi - Kitabu cha Mwanfunzi [Swahili] BLT - Part. Man.

Kongamano la Viongozi - Kitabu cha Mwalimu [Swahili] BLT - Instr. Man.

Mfano wa Zoezi la Shule Ya Kuzidisha Wapanda Makanisa - “Ramani ya Huduma: Nguvu ya Kujizidisha [Swahili] BLT - SMCP Sample Exercise: Multiplication

Please reload

SMCP

Shule Ya Kuzidisha Wapanda Makanisa

"KUJIFUNZA na KULIISHI Agizo Kuu"

Mafunzo ya mwaka mmoja mmoja yatakayokusaidia kupata uzoefu wa kukua katika Kristo na kuzidisha upandaji wa makanisa.

Shule ya Kuzidisha Wapanda Makanisa (SKWM) - Hatua 1 [Swahili] - SMCP Stage 1

Stage 1 of the SMCP focuses on evangelism and discipleship to establish a new cell church. 

Shule ya Kuzidisha Wapanda Makanisa (SKWM) - Hatua 2 [Swahili] - SMCP Stage 2

Stage 2 of the SMCP focuses on establishing the new cell church and identifying potential leadership candidates for further training. 

Shule ya Kuzidisha Wapanda Makanisa (SKWM) - Hatua 3 [Swahili] - SMCP Stage 3

Stage 3 of the SMCP focuses on continuing to establish the new cell church while beginning to equip the next generation of leaders for church planting. 

Please reload

SML

Shule Ya Kuzidisha Viongozi

"KUONGOZA na KUZINDUA Agizo Kuu"

Mafunzo ya mwaka mmoja yatakayokuletea uzoefu wa kuzidisha viongozi na mtembeo wa upandaji makanisa.

Shule Ya Kuzidisha Viongozi (SKV) - Hatua 1 [Swahili] - SML Stage 1

Stage 1 of the SML focuses on ownership and expansion of the local SI work by the local SI Team.

Shule Ya Kuzidisha Viongozi (SKV) - Hatua 2 [Swahili] - SML Stage 2

Stage 2 of the SML focuses on further ownership of the local work while gaining understanding of the whole process of multiplication at every level: Leaders, Disciples, Churches, and Movements.

Please reload

bottom of page